MeCards4Kids/Selfiekaarten

Selfiekaarten maken houdt in dat kinderen onder mijn begeleiding een collage maken op kaartformaat en er eventueel een gedicht bijschrijven aan de hand van een aantal open zinnen. Selfiekaarten helpen kinderen spelenderwijs een stem te geven aan hun gevoelens, dromen fantasieën en gedachten. Het helpt kinderen ook onder woorden te brengen wat ze ervaren.

Op deze manier ontdekken kinderen nieuwe mogelijkheden in zichzelf. Hun Selfiekaarten vertellen hun eigen unieke verhaal. Het is een geweldige manier om hun verbeeldingskracht en intuïtie te stimuleren.