Over Mij

Mijn naam is Ria Wassenberg.ria2Okt2011

Ik ben eigenaar van praktijk “ YonaCoaching “.
Mijn kwaliteiten liggen onder andere op het gebied van het kunstzinnig of creatief begeleiden en coachen .
Ik doe dat in de vorm van het geven van individuele sessies en verschillende soorten workshops.
De workshops zijn toegankelijk voor jong en oud.

Ik ben HBO+ geschoold en in mijn dagelijkse leven, meer dan 30 jaar, hulpverlener in het reguliere hulpverleningscircuit. Hierdoor ben ik in de gelegenheid om als hulpverlener deelgenoot gemaakt te worden van veel persoonlijke levensverhalen en problemen. En ik vind het elke keer weer bijzonder dat deze mensen mij dit vertrouwen geven.

Voor dat vertrouwen, dat mensen mij elke keer opnieuw geven, ben ik hen dankbaar. Zij laten zich, op zo’n momenten, zien en horen, als ze op hun kwetsbaarst zijn. Dat is niet niks en ik realiseer me dat dit geen vanzelfsprekendheid is.

Tegelijkertijd heb ik ook mijn eigen (levens) ervaringen opgedaan; ervaringen die ik op mijn manier ervaren en beleefd heb en met andere, steunende mensen, heb doorlopen en gedeeld. Voor dit alles ben ik dankbaar; omdat ik van alle ervaringen heb mogen leren, hoe moeilijk het soms ook was. Gelukkig heb ik er, op mijn eigen tempo en eigen manier, van mogen leren en er uitgehaald wat er uit te halen viel.

Van nature ben ik nieuwsgierig en liggen mijn interesses m.n. op het spirituele en creatieve vlak, kijk graag films en lees ik graag, waaronder autobiografische films/verhalen enz.

Ik zit dan ook zelden stil en ben mij zowel voor mijn reguliere baan als voor mijn eigen ontwikkeling blijven scholen.

Om je een indruk te geven van mijn achtergrond, geef ik hier een gedeelte van de genoten opleidingen/scholingen weer:

 • HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (1983) en de daarop volgende diverse
  jaarlijkse, werk gerelateerde en al dan niet verplichte, bijscholingen/deskundigheidsbevorderingen
 • Levensverhalen schrijven; a.d.h.v. toegespitste oefeningen herinneringen ophalen en stukjes schrijven om tot een levensverhaal te komen (1992) bij Jose Franssen
 • Kleine Tiki: School voor creatieve en kunstzinnige coaching en innerlijke ontwikkeling in Breda:
  basis jaar I (2001 – 2002) en II (2002 – 2003) en Voort Gezette Opleiding (2003 – 2004)
 • Therapeutenopleiding Cosmic Flower Energies (2010) bij Gaia Centrum Maasbracht (Francien van Horssen)
 • De Shamballa 13D Master Healers Course (juni 2012) registratienummer 31.02530
  Centrum Sangoma Stein bij Mart
 • Munay-Ki inwijdingen (juni 2012) Inca Sjamanisme Breda (Ineke Markies)
 • Jaargroep: gericht op persoonlijke en/of bedrijfsontwikkeling; waaronder familie- en bedrijfsopstellingen en stemwerk (2014-2015); bij Centrum 1 Frisse Wind (Kitty Vromen)
 • SoulCollage® Facilitator mei (2015) bij Lucy Schaaphok